X-HUB TOKYO 東京都担当者へのインタビュー記事を公開しました | 【 東京都主催 】 東京と世界を繋ぐイノベーションプラットフォーム「X-HUB TOKYO」